دیتاست بررسی احساسات افراد از اتوموبیل های خود ران در تویتر Sentiment Self-driving Cars

در این دیتاست یک کار ساده تجزیه و تحلیل احساسات توییتری که در آن افراد  تویت ها را می خوانند و آنها را به عنوان …

دیتاست تصاویر پزشکی برای تقسیم هسته سلولی Medical Images for Nucleus Segmentation

فایل دیتا ست پزشکی این مجموعه داده دیتاست  تصاویر حاوی هماتوکسیلین و ائوزین (H&E) ، یکی از متداول ترین انواع تصویر در آسیب شناسی است. …